Čo je akupunktúra ?

Slovo akupunktúra sa skladá z dvoch slov: acus je po latinsky ihla a punctio pichnutie, bodnutie. Voľne preložené to znamená napichávanie ihlami. Praktizuje vpichy ihiel do určitých, presne stanovených bodov.

Podstatou akupunktúry je teda špecifické ovplyvnenie organizmu podráždením presne určených miest na povrchu i vnútri tela - tzv. aktívnych (akupunktúrnych) bodov. Okrem zavedenia špeciálnych ihiel používa aj „bezihlový systém“ – napr. elektropunktúru, kde namiesto ihly bod dráždi elektrickým impulzom. Využívajú sa tiež rôzne modifikácie a pridružené techniky: pôsobenie na akupunktúrne body teplom, tlakom a masážnymi hmatmi (pri akupresúre), ale aj fytoterapia, homeopatia, aurikuloterapia. Moderná medicína používa aj laseropunktúru a mikrovlnú rezonančnú terapiu (MRT).

Akupunktúra sa nezameriava len na liečbu určitého orgánu alebo ochorenia. Pacienta vidí ako komplexný celok. Jednoducho povedané - vždy lieči a ošetruje človeka a nie chorobu.

Podľa starovekých Číňanov ale aj súčasných fyzikov, je všetko okolo nás, vrátane nás samých, energia. Táto energia (čchi) sa podieľa i na riadení nášho organizmu. Neviditeľná a priamo nemerateľná čchi preniká celým ľudským telom a okolitým priestorom, pričom človek je zdravý dovtedy, kým jeho čchi-prepojenie s okolím je vyrovnané a harmonické.

Základným filozofickým princípom čínskej medicíny je poňatie dynamiky dualizmu dvoch protipólov – JANG a JIN. Rovnako, ako nedostatok Jang či Jin je pre organizmus škodlivý aj ich prebytok Napr. nadmerná aktivita (Jang) je pre systém zlá a tu musí situáciu stabilizovať pasívna zložka (Jin). Aj ľudské zdravie je prejavom rovnováhy oboch týchto princípov. Existujú všade a sú podstatou životnej energie, ktorá udržuje rovnováhu medzi jednotlivými orgánmi ľudského tela a celkom. Choroba je výsledkom poruchy rovnováhy prirodzených energetických väzieb v tele človeka a vo vzťahu k okolitému prostrediu.

Všeobecne možno povedať, že organizmus je zdravý dovtedy, kým sa udržiava rovnováha či vyváženosť JANG a JIN . Ak sa táto naruší, nastane nerovnovážny stav, ktorý vedie k ochoreniu a úlohou akupunktúry je priviesť systém zase do rovnováhy.

Energetický tok sa dá do určitej miery ovplyvňovať prostredníctvom akupunktúrnych bodov umiestnených na ľudskom tele. Veda pozná 692 bodov, z čoho sa najčastejšie využíva 150. Všetky body ležia na akupunktúrnych dráhach - meridiánoch.

Ihly sa aplikujú buď v sede alebo v ľahu. Po šiestich stretnutiach by sa už mali prejaviť výsledky. Narušená rovnováha sa obnovuje mobilizáciou obranných síl organizmu, normalizovaním a dolaďovaním prirodzených fyziologických procesov. Akupunktúra tak prispieva k zlepšovaniu zdravotného stavu, telesnej a psychickej výkonnosti človeka. Milióny ľudí ju využívajú aj v rámci prevencie. Práve pre odlišný prístup k chápaniu zdravia a choroby, má dobré výsledky pri zvládaní dlhodobých, chronických ochorení, slabo reagujúcich na bežnú liečbu.

Akupunktúra nepoužíva žiadne postupy, ktoré by mohli organizmu uškodiť. Táto niekoľko tisícročná čínska liečebná metóda patrí k najstarším odvetviam medicíny. Pritom v treťom tisícročí sa na celom svete stáva čoraz populárnejšia a žiadanejšia. Tým že pomáha znižovať množstvo užívaných liekov, chráni ekológiu vnútorného prostredia človeka pred poškodením z nadmerného príjmu cudzorodých chemických látok.

Právne predpisy vyžadujú, aby akupunktúru vykonávali výlučne lekári. Inak tomu nie je ani v diagnosticko-akupunktúrnom centre Jerikos.


Stručná história akupunktúry

Akupunktúra vznikla a rozvíjala sa v starej Číne ako jedna z najstarších metód tradičnej liečby využívanej aj pri diagnostike a prevencii. Starí čínski majstri liečili akupunktúrou vo svojej dobe prakticky všetko a dodnes existujú oblasti, kde je hlavným pilierom liečby akupunktúra. Tento odbor vo svojej teórii, prevencii, diagnostike a terapii pokrýva skoro celú medicínu. Má svoje korene pravdepodobne už v neolitickej dobe. Jeho vek sa odhaduje na 4 - 5 tisíc rokov.

Tajuplnosť akupunktúry umocňovala snaha Číňanov neprezrádzať jej podstatu nikomu, ani vlastným ľuďom. Bolo to skôr remeslo strážené majstrami, ktorí ho predávali len najoddanejším žiakom alebo členom rodiny. Pri liečbe údajne úmyselne používali oveľa viac bodov, aby utajili znalosti a žiaden žiak či pacient sa túto prax nemohol ľahko naučiť.

Lekári neboli platení za liečenie choroby, ale skôr za prevenciu. Svoj honorár dostávali od majetných rodín pravidelne. Keď niektorý z členov rodiny ochorel, plat im pozastavili. Opäť ho začali vyplácať až keď sa pacient uzdravil. Nebolo to povolanie bez rizika. Ak zomrel vysoko spoločensky postavený pacient, liečiteľa trestali rozmanitým spôsobom. Nechýbalo dokonca ani uvarenie za živa v horúcom oleji.

Z Číny sa akupunktúra postupne rozšírila do celého sveta. V mnohých vyspelých štátoch  prekonala obdobie od zatracovania až po jej renesanciu. Svoje pevné miesto nakoniec zaujala aj v podmienkach súčasnej modernej medicíny..

© 2006 developed / designed by WRED. All rights reserved.