O nás alebo Čo je Jerikos ?

Súkromné diagnosticko-akupunktúrne centrum Jerikos vzniklo pred vyše desiatimi rokmi v Košiciach. Následne rozšírilo svoje úspešné pôsobenie aj do Bratislavy. Obe pobočky centra Jerikos sú súčasťou siete zdravotníckych zariadení v odbore akupunktúra. Činnosť centra povolilo Ministerstvo zdravotníctva SR, ako aj všetky ostatné príslušné orgány SR (hlavný hygienik, VÚC, SLK a pod.). Lekárky centra sú členkami Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Jerikos disponuje špičkovou technológiou a metodikou v odbore akupunktúra. Know how centra je založené predovšetkým na vyše 30 ročných skúsenostiach riaditeľky centra tak v oblasti akupunktúry ako i klasickej klinickej medicíny.

Doc. MUDr. Lilia Manasyan, CSc. sa venovala aj odboru kardiológia a kardiochirurgia. Niekoľko rokov pred odchodom na Slovensko pôsobila ako primárka vo vedecko-výskumnom Inštitúte kardiológii v Jerevane (Arménsko).

Po návšteve Číny a absolvovaní kurzu nadstavby akupunktúry v Moskve sa rozhodla uprednostniť v svojej klinickej praxi práve tisícročnú čínsku medicínu. Založila a stala na čele oddelenia akupunktúry v spomínanom Inštitúte kardiológie. Často publikovala v odborných časopisoch a vydala na uvedenú tému aj dve monografie.

Doc. MUDr. Lilia Manasyan CSc. zasvätila do tajov akupunktúry aj dcéru, ktorej už niekoľko rokov odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti. MUDr. Tamara Chuguryan vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo v Jerevanskom medicínskom inštitúte. Užšie sa neskôr špecializovala na gynekológiu. Časom ju však podobne ako mamu inšpirovala a nadchla akupunktúra, ktorej sa rozhodla naplno venovať. Odboru sa venuje už vyše 10 rokov.

Pracovníci centra Jerikos využívajú pri liečbe a prevencii okrem akupunktúry aj elektropunktúru, mikrorezonančnú terapiu, fitoterapiu, laseropunktúru, masáž a iné metódy. Súčasťou liečby sú zároveň odborné konzultácie a odporúčania vhodného spôsobu stravovania (na základe ajurvedy), fyzických a duševných cvičení.

Súkromné diagnosticko-akupunktúrne centrum Jerikos pracuje na základe spojenia tisícročiami osvedčenej medicíny s najmodernejšími špičkovými technológiami a prístrojmi.

Tento vo vyspelom svete čoraz vyhľadávanejší spôsob liečby už roky prináša neuveriteľné výsledky, čoho dôkazom je aj stále rastúci počet nových pacientov.

© 2006 developed / designed by WRED. All rights reserved.